Schrijverij Schermerhorn

Voor het vastleggen van een familiegeschiedenis, het optekenen van verhalen over uw organisatie of het samenstellen van een jubileumdocument, kunt u bij Schrijverij Schermerhorn terecht. Maar ook voor ondersteunend schrijfwerk, zoals het maken van een presentatie of het schrijven van teksten voor een nieuwsbrief of website.

Schrijverij Schermerhorn legt allerlei verhalen vast.
Familieverhalen om te bewaren en te koesteren, omdat ze waardevol zijn voor u, uw familie en dierbaren.
Of verhalen die de betekenis en meerwaarde laten zien van uw werk of organisatie.
Of een verhaal dat bij u als ZZP’er past en laat zien wat u in huis hebt.

 

Het is hun eigen verhaal,
verwoord in mijn tekst.

Werkwijze

Interviews, desgewenst met meerdere betrokkenen, vormen de basis voor de tekst.
Daarbij kunnen ook andere bronnen worden benut zoals archiefmateriaal, notulen, foto’s, brieven of dagboeken.
De tekst komt tot stand in nauwe samenwerking met betrokkenen. U kunt rekenen op een integere, respectvolle bejegening.
Schrijverij Schermerhorn heeft oor voor diverse perspectieven en oog voor een stijlvolle vormgeving.

 

Resultaat

Verhalen die voor zich spreken.
Levendige portretten, boeiende jubileumdocumenten en aansprekende teksten.
Presentaties en rapporten die de geïnterviewden recht doen.